President

I-click ang READ MORE kung nais malaman ang personal at professional history ng kandidato. Kung nais i-compare, mag-click sa COMPARE. Maari pumili ng hanggang apat na kandidato na nais ikumpara. I-click naman ang TRASH icon sa ibaba bandang kanan upang makapiling panibagong mga kandidato.

Showing all 8 results