Tamang Kandidato Para sa Eleksyon 2022

TamaKa 2022

Tamang Kandidato Sa Eleksyon (TamaKa) is a values-based voter education program developed by Bawa’t Isa Mahalaga (B1M) Movement. It is designed for youth groups, schools, churches, and local communities.